Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej SMB „Osiedle Kabaty” na kadencję 2015-2018 po wyborach uzupełniających na Walnym Zgromadzeniu w dniu 10.06.2017 r.

Prezydium Rady Nadzorczej

Przewodniczący Józef Przetakiewicz
Zastępca Przewodniczącego Urszula Zyzik-Hauszyld
Sekretarz Krzysztof Cielenkiewicz
Przewodniczący Komisji: 
Rewizyjnej Urszula Zyzik-Hauszyld
Strategii i Rozwoju Dimitrios Degles
Eksploatacyjnej Barbara Kapturkiewicz

Członkowie

Zygmunt Górczyński
Wiktor Mikusiński
Stefan Nickerl
Helena Pośpieszyńska
Jacek Salamonik
Aleksandra Sawarzyńska
Izabela Wieczorkowska

 

Komisja Rewizyjna 

Urszula Zyzik-Hauszyld przewodnicząca
Krzysztof Cielenkiewicz 
Zygmunt Górczyński
Aleksandra Sawarzyńska
 Izabela Wieczorkowska

Komisja Strategii I Rozwoju 

Dimitrios Degles przewodniczący
Krzysztof Cielenkiewicz 
Zygmunt Górczyński 
Barbara Kapturkiewicz 
Stefan Nickerl
Urszula Zyzik-Hauszyld 

Komisja Eksploatacyjna 

Barbara Kapturkiewicz przewodnicząca
Wiktor Mikusiński
Józef Przetakiewicz 
 Aleksandra Sawarzyńska 
Jacek Salamonik 

Komisje Rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej SMB „Osiedle Kabaty” pełnią dyżur w siedzibie Spółdzielni przy ul. Bronikowskiego 9, pok. 304 (II p.) w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach 17:00 – 18:30.
Możliwe jest również spotkanie z przedstawicielem Rady Nadzorczej w innym terminie (poniedziałek lub czwartek), po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się pod numerem telefonu 22-54-66-300 wewn. 9.