AKCJA SZLACHETNA PACZKA NA KABATACH!

6 listopada 2016

Wraz ze Stowarzyszeniem WIOSNA po raz pierwszy organizujemy akcję Szlachetna Paczka na Kabatach. Osoby w trudnej sytuacji materialnej, osoby samotne, rodziny wielodzietne, które chciałyby skorzystać ze wsparcia w formie szlachetnej paczki proszone są o kontakt z liderką akcji – wolontariuszką Panią Agnieszką Brodniewicz na e-mail agnieszka.brodniewicz@wp.pl lub pod numerem tel.: 534-500-578.  Z materiałami określającymi kryteria kwalifikujące do otrzymania paczki można zapoznać się poniżej oraz w siedzibie Klubu Osiedlowego, ul. Bronikowskiego 2a lub pod numerem tel.: 22 546-63-72 w godzinach pracy Klubu.

szlachetna-paczka-kryteria

szlachetna-paczka-formularz