CO W DUSZY GRA?

29 marca 2022

“Co w duszy gra?” Frekwencja i radość najmłodszych uczestników mówią same za siebie. Długo oczekiwane seanse i znoszone restrykcje dały temu szanse.