DEMBEGO 20 KL. 1 I 2 PRACE REMONTOWE KLATEK SCHODOWYCH

21 grudnia 2018

SMB “OSIEDLE KABATY” PRZEDSTAWIA WYNIKI ANKIET DLA Z KLATKI 1 I 2 DOTYCZĄCYCH ROZSZERZENIA ZAKRESU PRAC REMONTOWYCH KLATEK SCHODOWYCH, KOSZTÓW REALIZACJI PRAC ORAZ SPOSOBU ICH FINANSOWANIA

Dembego 20 kl. 1 i 2.