DEMBEGO 24 KL. 2 PRACE REMONTOWE KLATKI SCHODOWEJ

21 grudnia 2018

SMB “OSIEDLE KABATY” INFORMUJE O ZAKRESIE PRAC REMONTOWYCH KLATKI SCHODOWEJ NR 2, MOŻLIWOŚCI ROZSZERZENIA ZAKRESU ROBÓT REMONTOWYCH KLATKI ORAZ MOŻLIWOŚCI WYKONANIA PRAC W LOKALACH MIESZKALNYCH

Dembego 24 kl. 2