DOT. AWARII WODY W DNIU 08.12.2021- DEMBEGO 28, 30, 22, 22A, ROSOŁA 9, 17.

9 grudnia 2021

awaria