Dot. oznakowania parkingu przy ul. Rosoła na odcinku Wąwozowa – Jeżewskiego.

12 sierpnia 2021

Dot. oznakowania parkingu.