Dot. przeglądu kratek wentylacyjnych oraz czyszczenia, dezynfekcji i regulacji przepływu powietrza.

9 czerwca 2020

Dot. przeglądu