Dot. zagrożenia pożarowego w częściach wspólnych budynków SMB “Osiedle Kabaty”.

27 października 2020

Dot. zagrożenia pożarowego.