Druki

formularz – e-BOK_pdf

druk – wniosek o wydanie zaświadczenia_pdf

druk – oświadczenie o ilości osób zamieszkałych w lokalu_pdf

druk – wniosek o ustanowienie odrębnej własności_pdf

druk – deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi_lokale użytkowe_pdf

druk – deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi_lokale mieszkalne_pdf

druk – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną lub za pośrednictwem sms_pdf

druk – oświadczenie o rezygnacji z otrzymywania korespondencji drogą elektroniczną lub za pośrednictwem sms_pdf