„Galeria Kabaty”

14 lutego 2018

Szanowni Państwo,

Wybudowanie „Galerii Kabaty” jako centrum handlowego o rozmiarach porównywalnych z Galerią Mokotów zmieni dramatycznie warunki życia mieszkańców znacznego obszaru Ursynowa Południowego. Planowana skala tej inwestycji skutkować będzie szeregiem uciążliwości i negatywnym wpływem na zdrowie mieszkańców, zmieniając charakter urbanistyczny tej części dzielnicy. Pojęcie „Zielone Kabaty” już teraz nadwyrężone przez niewydolny układ komunikacyjny i wzrastające zanieczyszczenie powietrza przestanie mieć rację bytu. Budowa tak dużej galerii handlowej niesie ze sobą ryzyko spadku wartości okolicznych nieruchomości, a więc również Państwa lokali.

Przeważająca część mieszkańców, władze dzielnicy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe i inne jednostki organizacyjne wnioskują o dostosowanie jej rozmiarów i ograniczenie negatywnego oddziaływania na otoczenie.

Obecnie prowadzone jest postępowanie środowiskowe, które określi warunki jej budowy i funkcjonowania, do którego można składać uwagi i opinie. Silny i liczny głos społeczności Ursynowa powinien być uwzględniony przez urzędy, które wydawać będą warunki dla tej inwestycji.

Dla tych z Państwa, którzy uważają że budowa gigantycznej galerii handlowej w miejscu obecnego hipermarketu TESCO nie powinna mieć miejsca przygotowaliśmy propozycje wystąpień do urzędów uczestniczących w postępowaniu środowiskowym oraz wystąpienie do Biura Ochrony Środowiska Urzędu m. st. Warszawy o uznanie za stronę w tym postępowaniu. Materiały te znajdują się na stronie internetowej Spółdzielni, jednakże dla Państwa wygody zostały również wydrukowane i będą roznoszone przez gospodarzy domów w tym i w przyszłym tygodniu. Można będzie wpisać swoje nazwisko i adres oraz podpisać, wysyłka pocztowa będzie zorganizowana przez Spółdzielnię.

Sprzeciw dla skali proponowanej inwestycji i poparcie dla przyjaznej mieszkańcom, kameralnej galerii handlowej, dostosowanej skalą do otaczającego ją środowiska i jego potrzeb można wyrazić również poprzez podpisanie petycji dostępnej pod adresem www.kabaty.internetowe.pl.

BOŚ_Uznanie za stronę i uwagi do oceny oddziaływania na środowisko Galerii Kabaty — Bronikowskiego 1

BOŚ_Uznanie za stronę i uwagi do oceny oddziaływania na środowisko Galerii Kabaty — Bronikowskiego 2

BOŚ_Uznanie za stronę i uwagi do oceny oddziaływania na środowisko Galerii Kabaty — Bronikowskiego 2A

BOŚ_Uznanie za stronę i uwagi do oceny oddziaływania na środowisko Galerii Kabaty — Dembego 17A

BOŚ_Uznanie za stronę i uwagi do oceny oddziaływania na środowisko Galerii Kabaty — Dembego 18A

BOŚ_Uznanie za stronę i uwagi do oceny oddziaływania na środowisko Galerii Kabaty — Dembego 19

BOŚ_Uznanie za stronę i uwagi do oceny oddziaływania na środowisko Galerii Kabaty — Dembego 20

BOŚ_Uznanie za stronę i uwagi do oceny oddziaływania na środowisko Galerii Kabaty — Dembego 20A

BOŚ_Uznanie za stronę i uwagi do oceny oddziaływania na środowisko Galerii Kabaty — Dembego 23B

BOŚ_Uznanie za stronę i uwagi do oceny oddziaływania na środowisko Galerii Kabaty — Dembego 23C

BOŚ_Uznanie za stronę i uwagi do oceny oddziaływania na środowisko Galerii Kabaty — Dembego 24

BOŚ_Uznanie za stronę i uwagi do oceny oddziaływania na środowisko Galerii Kabaty — Dembego 26

BOŚ_Uznanie za stronę i uwagi do oceny oddziaływania na środowisko Galerii Kabaty — Dembego 28

BOŚ_Uznanie za stronę i uwagi do oceny oddziaływania na środowisko Galerii Kabaty — Dembego 30

BOŚ_Uznanie za stronę i uwagi do oceny oddziaływania na środowisko Galerii Kabaty — Rosoła 7

BOŚ_Uznanie za stronę i uwagi do oceny oddziaływania na środowisko Galerii Kabaty — Rosoła 9

BOŚ_Uznanie za stronę i uwagi do oceny oddziaływania na środowisko Galerii Kabaty — Rosoła 11

BOŚ_Uznanie za stronę i uwagi do oceny oddziaływania na środowisko Galerii Kabaty — Rosoła 15

BOŚ_Uznanie za stronę i uwagi do oceny oddziaływania na środowisko Galerii Kabaty — Rosoła 17

BOŚ_Uznanie za stronę i uwagi do oceny oddziaływania na środowisko Galerii Kabaty — Wańkowicza 4

BOŚ_Uznanie za stronę i uwagi do oceny oddziaływania na środowisko Galerii Kabaty — Wańkowicza 4A

BOŚ_Uznanie za stronę i uwagi do oceny oddziaływania na środowisko Galerii Kabaty — Wańkowicza 6

BOŚ_Uznanie za stronę i uwagi do oceny oddziaływania na środowisko Galerii Kabaty — Wąwozowa 2

BOŚ_Uznanie za stronę i uwagi do oceny oddziaływania na środowisko Galerii Kabaty — Wąwozowa 4

BOŚ_Uznanie za stronę i uwagi do oceny oddziaływania na środowisko Galerii Kabaty — Wąwozowa 6

BOŚ_Uznanie za stronę i uwagi do oceny oddziaływania na środowisko Galerii Kabaty — Wąwozowa 8