GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD STYCZNIA 2022 R. – LOKALE UŻYTKOWE

25 listopada 2021

Szanowni Państwo,

Rada Miasta Stołecznego Warszawy na posiedzeniu w dniu 18 listopada 2021 r. podjęła Uchwałę nr LVI/1749/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki za pojemniki o określonej pojemności.

Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją Zarządu.

INFORMACJA ZARZĄDU WS. WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

UCHWAŁA NR LVI-1749-2021 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY