II Termin przeglądu instalacji wentylacyjnej i gazu w budynkach przy ul. Dembego 23 A, B, C, 24, 28, 30, Rosoła 7, 15, 17.

6 lipca 2023

Ogłoszenie o przeglądzie wentylacji i gazu.