INFORMACJA dla Członków SMB „Osiedle Kabaty” i Właścicieli lokali o dostępie do dokumentów (regulaminy, uchwały) zamieszczanych na stronie internetowej Spółdzielni

18 listopada 2016

 INFORMACJA

dla Członków SMB „Osiedle Kabaty” i Właścicieli lokali o dostępie do dokumentów (regulaminy, uchwały) zamieszczanych na stronie internetowej Spółdzielni

Zarząd SMB „Osiedle Kabaty” informuje, że od połowy października br. strona internetowa Spółdzielni funkcjonuje w nowej odsłonie. Dokumenty Spółdzielni (m.in. regulaminy, uchwały, protokóły, Statut), które były zamieszczone na dotychczasowej stronie w sekcji „FORUM”, zostały przeniesione do sekcji „DOKUMENTY” na nowej stronie internetowej Spółdzielni.

Sekcja „DOKUMENTY” jest dostępna po zalogowaniu się na stronie internetowej poprzez ikonkę e-Spółdzielnia.

Login i hasła mogą Państwo uzyskać osobiście w pok. 304 (II p.) w siedzibie Spółdzielni przy ul. Bronikowskiego 9. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 22-54-66-300 w. 304.

Dostęp do zamieszczanych na stronie internetowej Spółdzielni dokumentów, posiadać będą – tak jak dotychczas – członkowie Spółdzielni oraz osoby nie będące członkami, które posiadają tytuł prawny do lokalu w Spółdzielni.

W dotychczasowym „FORUM” pozostają jedynie tzw. „Dyskusje ogólne”. Loginy i hasła, które posiadają Państwo do „FORUM”, pozostają bez zmian.

 

ZARZĄD SMB „Osiedle Kabaty”