Informacja dla Mieszkańców nt. możliwości i uwarunkowań przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności z 95% bonifikatą

13 września 2017

Informacja dla Mieszkańców poszczególnych nieruchomości nt. możliwości i uwarunkowań przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności z 95% bonifikatą na podstawie uchwały Rady m.st. Warszawy nr L/1217/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych.

Mieszkańcy nieruchomości Bronikowskiego 1, 2/2A, Dembego 17A, 18A, 19, 20-20A, 28, Rosoła 9, 11, 15/17, Wańkowicza 4, 4A, 6, Wąwozowa 2, 6, 8

Mieszkańcy nieruchomości Bronikowskiego 4-4A, 55, Dembego 18, 21, 22, 22A, 23/23A, Wańkowicza 2

Mieszkańcy nieruchomości Dembego 23B, 23C, 24, 26, 30, Rosoła 7, Wąwozowa 4

Mieszkańcy nieruchomości Rosoła 13