INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW NT. MOŻLIWOŚCI PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTU W PRAWO WŁASNOŚCI Z 95% BONIFIKATĄ PO WALNYM ZGROMADZENIU W DNIU 18.10.2017

20 października 2017

Uprzejmie informujemy , że Walne Zgromadzenie SMB ,,OSiedle Kabaty” , w dn. 18.10.2017 r. podjęło uchwały zezwalające Zarządowi Spółdzielni na złożenie wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zgodnie z Uchwałą nr L/1217/2017 Rady M.St.Warszawy, w tym dotyczące Państwa nieruchomości, tj.:

Mieszkańcy Nieruchomości Bronikowskiego 1,2,2A, Dembego 17A,18A,19,20,20A,28, Rosoła 9,11,15,17, Wańkowicza 4, 4A,6, Wąwozowa 2,6,8

Mieszkańcy Nieruchomości Bronikowskiego 4, 4A, 55, Dembego 21,22,22A,23, 23A, Wańkowicza 2

Mieszkańcy Nieruchomości Dembego 23B,23C,24,30, Rosoła 7, Wąwozowa 4