Informacja do ankiety w sprawie dostępu do śmietnika Wąwozowa 4

4 sierpnia 2022

Szanowni Państwo,

W związku niewielkim odzewem w sprawie ankiety odnośnie otrzymanej petycji mieszkańców budynku Wąwozowa 4 w sprawie gospodarki odpadami komunalnymi i dostępu do pomieszczenia śmietnika ponownie zwracamy się o przekazanie Państwa stanowiska.

Informacja do ankiety w sprawie dostępu do śmietnika Wąwozowa 4

ankieta – wersja do edycji