Informacja Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego dot. montażu urządzenia rejestrującego natężenie ruchu na skrzyżowaniu ulic Rosoła/Wąwozowa w Warszawie.

6 marca 2019

informacja