Informacja o I terminie prac związanych z legalizacyjną wymianą wodomierzy.

24 lutego 2020

SMB “Osiedle Kabaty” informuje, że w dniach określonych w piśmie prowadzony będzie I termin prac związanych z legalizacyjną wymianą wodomierzy oraz zaworów odcinających.

Informacja SMB Osiedle Kabaty