INFORMACJA – o odmowie wszczęcia postępowania o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Wąwozowa 4

16 stycznia 2019

informacja