INFORMACJA O PROCESIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAW DO GRUNTU DLA NIERUCHOMOŚCI BRONIKOWSKIEGO 4/4A, BRONIKOWSKIEGO 55, DEMBEGO 21, DEMBEGO 22, DEMBEGO 22A, DEMBEGO 23/23A, WAŃKOWICZA 2

3 listopada 2021

W związku z pytaniami w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów dotyczącego nieruchomości przy ulicy Bronikowskiego 4/4A, Bronikowskiego 55, Dembego 21, Dembego 22, Dembego 22A, Dembego 23/23A oraz Wańkowicza 2, poniżej przedstawiamy przebieg dotychczasowego procesu przekształcenia:

Bronikowskiego 4-4A

Bronikowskiego 55

Dembego 21

Dembego 22

Dembego 22A

Dembego 23-23A

Wańkowicza 2