Informacja o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności

26 września 2019

informacja o przekształceniu gruntów