Informacja o stanie sprawy o zwrot nieruchomości toczącej się przed Starostą Warszawskim Zachodnim w Ożarowie Mazowieckim z wniosku Henryka Krupińskiego

28 sierpnia 2018

pismo do mieszkancow