INFORMACJA O TERMINACH WYMIANY WODOMIERZY W BUDYNKACH ROSOŁA 15, 17, Dembego 22, 23 C, 28, 30,

19 czerwca 2020

Rosoła 15, lok. 1-24

Rosoła 15 lok. 25-32 oraz Rosoła 17

Wymiana wodomierzy Dembego 22, 23 C, 28, 30