INFORMACJA O TERMINACH WYMIANY WODOMIERZY W BUDYNKACH: ROSOŁA 7, DEMBEGO 18A, 19, 20, 20A, 21, 22A, 23B

4 czerwca 2020

ROSOŁA 7

DEMBEGO 18A

DEMBEGO 19

DEMBEGO 20

DEMBEGO 20A

DEMBEGO 21

DEMBEGO 22A

DEMBEGO 23B