INFORMACJA O PROCESIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTU W PRAWO WŁASNOŚCI

4 lipca 2023

uzupełnienie – informacja o procesie przekształcenia nieruchomości Bronikowskiego 4, 4A, 55, Dembego 18, 21, 22, 22A, 23, 23A i Wańkowicza 2

informacja o procesie przekształcenia nieruchomości Bronikowskiego 4, 4A, 55, Dembego 18, 21, 22, 22A, 23, 23A i Wańkowicza 2

zakończenie procesu przekształcenia Bronikowskiego 1

zakończenie procesu przekształcenia Bronikowskiego 2-2A

zakończenie procesu przekształcenia Dembego 17A

zakończenie procesu przekształcenia Dembego 18A

zakończenie procesu przekształcenia Dembego 19

zakończenie procesu przekształcenia Dembego 20-20A

zakończenie procesu przekształcenia Dembego 23B

zakończenie procesu przekształcenia Dembego 24

zakończenie procesu przekształcenia Dembego 28

zakończenie procesu przekształcenia Dembego 30

zakończenie procesu przekształcenia Rosoła 7

zakończenie procesu przekształcenia Rosoła 9

zakończenie procesu przekształcenia Rosoła 11

zakończenie procesu przekształcenia Rosoła 13

zakończenie procesu przekształcenia Rosoła 15-17

zakończenie procesu przekształcenia Wańkowicza 4

zakończenie procesu przekształcenia Wańkowicza 4A

zakończenie procesu przekształcenia Wańkowicza 6

zakończenie procesu przekształcenia Wąwozowa 2

zakończenie procesu przekształcenia Wąwozowa 4

zakończenie procesu przekształcenia Wąwozowa 6

zakończenie procesu przekształcenia Wąwozowa 8