INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROCESU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTU W PRAWO WŁASNOŚCI

14 lipca 2021

informacja o zakończeniu procesu przekształcenia praw do gruntu-Bronikowskiego 1

informacja o zakończeniu procesu przekształcenia praw do gruntu-Bronikowskiego 2-2A

informacja o zakończeniu procesu przekształcenia praw do gruntu-Dembego 20-20A

zakończenie procesu przekształcenia Dembego 20-20A

informacja o zakończeniu procesu przekształcenia praw do gruntu-Dembego 24

informacja o zakończeniu procesu przekształcenia praw do gruntu-Dembego 30

informacja o zakończeniu procesu przekształcenia praw do gruntu-Rosoła 15-17

informacja o zakończeniu procesu przekształcenia praw do gruntu-Wańkowicza 4

informacja o zakończeniu procesu przekształcenia praw do gruntu-Wańkowicza 4A

informacja o zakończeniu procesu przekształcenia praw do gruntu-Wąwozowa 6