INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROCESU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTU W PRAWO WŁASNOŚCI

16 września 2021

informacja o zakończeniu procesu przekształcenia praw do gruntu-Bronikowskiego 1

informacja o zakończeniu procesu przekształcenia praw do gruntu-Bronikowskiego 2-2A

informacja o zakończeniu procesu przekształcenia praw do gruntu-Dembego 20-20A

zakończenie procesu przekształcenia Dembego 20-20A

zakończenie procesu przekształcenia Dembego 23B

informacja o zakończeniu procesu przekształcenia praw do gruntu-Dembego 24

informacja o zakończeniu procesu przekształcenia praw do gruntu-Dembego 30

informacja o zakończeniu procesu przekształcenia praw do gruntu – Rosoła 7

informacja o zakończeniu procesu przekształcenia praw do gruntu – Rosoła 9

informacja o zakończeniu procesu przekształcenia praw do gruntu – Rosoła 11

informacja o zakończeniu procesu przekształcenia praw do gruntu – Rosoła 13

informacja o zakończeniu procesu przekształcenia praw do gruntu-Rosoła 15-17

informacja o zakończeniu procesu przekształcenia praw do gruntu-Wańkowicza 4

informacja o zakończeniu procesu przekształcenia praw do gruntu-Wańkowicza 4A

zakończenie procesu przekształcenia Wąwozowa 2

informacja o zakończeniu procesu przekształcenia praw do gruntu-Wąwozowa 4

informacja o zakończeniu procesu przekształcenia praw do gruntu-Wąwozowa 6