Informacja o zmianach stawek opłat wraz z wycofaniem opłaty przekształceniowej (wieczyste użytkowanie).

26 lutego 2020

Informacja o zmianach stawek opłat wraz z wycofaniem opłaty przekształceniowej (wieczyste użytkowanie).