Informacja o zmianach w opłatach i warunkach użytkowania naziemnych miejsc parkingowych zabezpieczonych blokadą

9 sierpnia 2017

W związku z przyjętym w dniu 31.07.2017 r. przez Radę Nadzorczą SMB „Osiedle Kabaty” Regulaminem organizacji ruchu i parkowania oraz Uchwałą Zarządu nr 55/2017 z dnia 04.08.2017 r. w sprawie zmiany wysokości opłat za najem miejsc parkingowych w zasobach SMB „Osiedle Kabaty” uprzejmie  informujemy, że od dnia 01.10.2017 r. ulegają zmianie warunki ich użytkowania oraz wysokość opłaty za miejsca parkingowe zabezpieczone blokadą, zlokalizowane na terenie Spółdzielni.

zawiadomienie