Informacja – stan sprawy o zwrot nieruchomości toczącej się przed Starostą Warszawskim Zachodnim w Ożarowie Mazowieckim

10 stycznia 2019

Informacja o decyzji Starosty Warszawskiego Zachodniego