informacje dotyczące uzyskania bonifikaty odnośnie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w przypadku zarejestrowanej lub prowadzonej działalności gospodarczej w lokalu mieszkalnym

15 stycznia 2018

odpowiedź Urzędu Dzielnicy Ursynów

pismo Zarządu z wnioskiem o doprecyzowanie informacji