INFORMACJE DOTYCZĄCE WYMIANY WODOMIERZY W BUDYNKACH: BRONIKOWSKIEGO 2, 2A, 4, 4A ORAZ DEMBEGO 17A

19 maja 2020

Dembego 17A

Bronikowskiego 2

Bronikowskiego 2A

Bronikowskiego 4

Bronikowskiego 4A