komunikat dla właścicieli odrębnych własności ws. powierzchni podlegającej opodatkowaniu

2 sierpnia 2017

W poniższej tabeli podajemy powierzchnię wspólną podlegającą opodatkowaniu zgodnie z nowelizacją ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12.01.1991 (Dz. U. z 2016 r. poz 716 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (Dz. I. z 2015 poz 1892), która została określona poprzez wykonanie różnicy powierzchni wspólnej budynku oraz powierzchni klatek, szybów windowych, balkonów, tarasów, tarasów na płycie garażowej loggi i ogrodów zimowych.

tabela – powierzchnia do naliczania podatków i opłat