Konkurs ofert na wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynku przy ul. Wąwozowej 4 w Warszawie.

22 lutego 2021

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Zmiana treści w SIWZ

Formularz ofertowy.

Umowa – wzór.

Załącznik do Umowy- zakres prac.

scan501 scan502 scan503

scan504 scan505 scan506

1 – dach

Zmiana treści w SiWZ (2)