Konkurs ofert na wykonanie oświetlenia zewnętrznego przed budynkiem przy ul. Dembego 24.

23 kwietnia 2024

Ogłoszenie o konkursie – oświetlenie zewnętrzne

Zapytanie ofertowe – oświetlenie zewnętrzne

Mapa – oświetlenie zewnętrzne

Specyfikacja techniczna wykonania oświetlenia zewnętrznego

Umowa – oświetlenie zewnętrzne