SMB “OSIEDLE KABATY” OGŁASZA KONKURS OFERT NA WYKONANIE PRZEGLĄDÓW INSTALACJI I URZĄDZEŃ WENTYLACJI MECHANICZNEJ W WYBRANYCH BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI

8 marca 2022

Ogłoszenie o konkursie – przegląd instalacji i urządzeń wentylacji

Zapytanie ofertowe – przegląd instalacji i urządzeń wentylacji

Umowa – przegląd instalacji i urządzeń wentylacji

Załącznik nr 1 do umowy – przegląd instalacji i urządzeń wentylacji

Załącznik nr 2 do umowy – przegląd instalacji i urządzeń wentylacji