Konkurs ofert na wykonanie remontu 10 szt. balkonów i fragmentu elewacji budynku przy ul. Dembego 23 A KL. II i III

18 marca 2024

Ogłoszenie o konkursie Dembego 23 A

Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu 10 szt. balkonów i fragmentu elewacji Dembego 23 A

Umowa remont 10 szt. balkonów i fragmentu elewacji Dembego 23 A

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych