Konkurs ofert na wykonanie wymiany zaworów odcinających znajdujących się na instalacji gazowej wraz z próbą ciśnieniową w wybranych budynkach należących do zasobów SMB ,,Osiedle Kabaty”

24 sierpnia 2020

ogłoszenie o konkursie

zapytanie ofertowe

umowa

opisi zakres przedmiotu zamówienia