Konkurs ofert na wykonanie wymiany zaworów odcinających znajdujących się na instalacji gazowej wraz z próbą ciśnieniową wybranych budynkach należących do zasobów Spółdzielni

20 sierpnia 2020

ogłoszenie o konkursie

umowa

opis i zakres przedmiotu zamówienia

zapytanie ofertowe