Konkurs ofert na wymianę opraw awaryjnych i ewakuacyjnych w budynkach mieszkalnych będących w zasobach SMB ,,Osiedle Kabaty”

20 września 2021

ogłoszenie o konkursie wymiana opraw

zapytanie ofertowe wymiana opraw

umowa wymiana opraw

przedmiar wymiara opraw