Konkurs ofert na zakup energii elektrycznej na potrzeby zasilania części wspólnych budynków i oświetlenia ulicznego na terenie Spółdzielni.

6 lipca 2022

Przetarg energia elektryczna

ogłoszenie o konkursie – energia elektryczna

SIWZ – energia elektryczna

Załącznik nr.1 do SIWZ

Umowa – energia elektryczna