Dyżury Rady Nadzorczej

Dyżury Rady Nadzorczej – odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca.

Z uwagi na  trwającą pandemię, kontakt  z przedstawicielami Rady Nadzorczej w czasie dyżuru możliwy jest wyłącznie telefoniczny pod numerem telefonu 22 546-63-05 w godzinach od 17.00 do 18.30.

Mając na uwadze możliwość poruszania kluczowych kwestii przez Członków Spółdzielni ustawienia centrali telefonicznej pozwalają na realizację połączeń trwających 10 minut, po tym czasie nastąpi automatyczne rozłączenie.

Istnieje również możliwość kierowania korespondencji do Rady Nadzorczej za pomocą poczty e-mail na adres info@osiedlekabaty.com.pl, jak również za pomocą skrzynki podawczej umieszczonej przed głównym wejściem do biura Spółdzielni (czarna skrzynka zlokalizowania przed tablicą ogłoszeń) lub urządzenia “Pakomatic” umieszczonego bezpośrednio przy wejściu.

Posiedzenia Rady Nadzorczej – odbywają się w każdy ostatni poniedziałek miesiąca, za wyjątkiem grudnia.  Z uwagi na trwającą pandemię i wprowadzone obostrzenia sanitarne posiedzenia odbywają się w trybie online.