Ogólne numery kont bankowych

nr 79 1020 1169 0000 8502 0012 2671 – PKO BP S.A. XVI O/Warszawa, ul. Wąwozowa 20

nr 74 1160 2202 0000 0000 4358 3512 – Bank Millennium S.A. Warszawa, ul. Bronikowskiego 1