“LIST GRATULACYJNY” za zaangażowanie w proces zgłaszania projektów do budżetu partycypacyjnego

24 września 2018

Zarząd SMB “Osiedle Kabaty” otrzymał “LIST GRATULACYJNY” podpisany przez Burmistrza Dzielnicy Ursynów Roberta Kempę oraz Wiceburmistrza Dzielnicy Ursynów Łukasza Ciołko za zaangażowanie w proces zgłaszania projektów do budżetu partycypacyjnego oraz zdobycie głosów mieszkańców – umożliwiających realizację projektów w 2019 roku. W tej edycji zgłoszono łącznie 168 pomysłów, tym bardziej cieszy akceptacja mieszkańców Warszawy    i wyrażone w głosowaniu poparcie dla obydwóch projektów tj. wykonania siłowni plenerowej oraz modernizacji placów zabaw. 

Zgodnie z regulaminem Budżetu Partycypacyjnego osobą wnoszącą projekt musi być osoba prywatna, a nie Spółdzielnia, dlatego list gratulacyjny kierowany jest imiennie wyłącznie do jednego z Członków Zarządu Spółdzielni. Przygotowanie obydwóch projektów, opracowanie materiałów, prezentacja informacji do biuletynu oraz przekazywanie informacji wśród jak największego gremium mieszkańców Warszawy (również za pośrednictwem komunikatorów internetowych typu facebook) realizowane było przez Zarząd Spółdzielni wspólnie oraz podległych im pracowników. 

Dziękujemy za czynny udział w procesie pozyskiwania środków z funduszu partycypacyjnego na projektu służące naszej społeczności.

list gratulacyjny