Materiały na Walne Zgromadzenie w dniu 10.06.2017 r.

25 maja 2017

Materiały na Walne Zgromadzenie SMB “Osiedle Kabaty” w dniu 10.06.2017 r.  wyłożone są do wglądu dla Członków w siedzibie Spółdzielni przy ul. Bronikowskiego 9, pok. 304.

Materiały dostępne są również po zalogowaniu się na stronie Spółdzielni w zakładce “Dokumenty”, w sekcji “Walne Zgromadzenie 2017”.