MIESZKAŃCY NIERUCHOMOŚCI Bronikowskiego 2/2A, Dembego 17A, 18A, 19, 20/20A, 24, 28, 30, Rosoła 7, 9, 11, 13, 15/17

11 października 2018

Szanowni Państwo,

W uzupełnieniu wcześniejszego powiadomienia o umorzeniu zadłużenia kredytowego obciążającego część lokali mieszkalnych informujemy, że zachodzi obecnie możliwość przeniesienia przez Spółdzielnię prawa własności lokalu mieszkalnego, czyli ustanowienie jego odrębnej własności.

informacja – jednolite prawo do gruntu