MIESZKAŃCY NIERUCHOMOŚCI Bronikowskiego 4/4A, Dembego 21, 22, 22A, 23/23A,

11 października 2018

Szanowni Państwo,

W uzupełnieniu wcześniejszego powiadomienia o umorzeniu zadłużenia kredytowego obciążającego część lokali mieszkalnych informujemy, że z uwagi na niejednolite prawo do gruntu nie jest obecnie możliwe przeniesienie przez Spółdzielnię na Państwa rzecz prawa własności lokalu mieszkalnego, czyli ustanowienie odrębnej własności.

informacja – niejednolite prawo do gruntu