Najem miejsc parkingowych zabezpieczonych blokadą na terenie Spółdzielni

2 lutego 2021

Szanowni Państwo, 

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem wjazdu i parkowania pojazdów oraz ruchu pieszych na terenie SMB „Osiedle Kabaty” informujemy, że prowadzona jest lista osób zainteresowanych wynajęciem miejsca parkingowego zabezpieczonego blokadą na terenie osiedla. Wszyscy zainteresowani wynajmem są rejestrowani i pisemnie powiadaniami o możliwości wynajęcia zgodnie z datą złożenia pisemnego zgłoszenia i bliskości miejsca zamieszkania.

§6 lit. d  Regulaminu wjazdu i parkowania pojazdów oraz ruchu pieszych na terenie SMB „Osiedle Kabaty”

„wyboru użytkownika zwolnionego lub utworzonego miejsca parkingowego dokonuje się z uwzględnieniem zasady pierwszeństwa złożenia wniosku oraz bliskości miejsca zamieszkania, co obowiązuje również osoby niepełnosprawne”   

 

§6 lit. f  Regulaminu wjazdu i parkowania pojazdów oraz ruchu pieszych na terenie SMB „Osiedle Kabaty”

 „nie zgłoszenie się w wyznaczonym terminie będzie traktowane jako rezygnacja z chęci wynajęcia miejsca parkingowego zabezpieczonego blokadą co będzie powodować wykreślenie z listy osób oczekujących. W przypadku, gdy przydzielone miejsce nie spełnia oczekiwanych warunków, ale mieszkaniec zainteresowany jest najmem miejsca w innej lokalizacji, jest On zobowiązany   do złożenia takiego wyjaśnienia w formie pisemnej do sekretariatu Spółdzielni, co spowoduje utrzymanie miejsca na liście oczekujących”