Nowy Regulamin użytkowania lokali – obowiązujący od 26.02.2018 r.

2 marca 2018

Uchwałą Rady Nadzorczej SMB “Osiedle Kabaty” nr 287/38/2018 z dniem 26.02.2018 r. tj. z dniem podjęcia, wszedł w życie nowy Regulamin użytkowania lokali i zasad porządku domowego. Jednocześnie utracił moc obowiązującą dotychczasowy Regulamin, zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w dniu 23.11.1998 r. uchwałą nr 35/17/98.

Regulamin użytkowania lokali i zasad porządku domowego dostępny jest dla członków Spółdzielni oraz właścicieli odrębnych własności lokali nie będących członkami w sekcji DOKUMENTY, w zakładce Regulaminy, uchwały – po zalogowaniu się. Przypominamy, że login i hasło niezbędne do zalogowania się można uzyskać w siedzibie Spółdzielni w pok. 304.