Obwieszczenie dot. obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

15 czerwca 2020

Obwieszczenie.