OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA PRACE DOTYCZĄCE ZAPROJEKTOWANIA ORAZ WYKONANIA SYSTEMU NAWADNIAJĄCEGO ZIELEŃ DLA ZASOBÓW SMB “OSIEDLE KABATY” W WARSZAWIE

18 listopada 2021

Ogłoszenie o konkursie ofert

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Załącznik nr 1